top of page

אריכות ימים - התנהלות פיננסית לאחר פטריה

מסרו לסניף הודעה על הפטירה;

לצורך חלוקת הנכסים והכספים הקיימים בחשבון המנוח/ה תצטרכו להמציא צו ירושה ו/או צו קיום צוואה ולהציגו לבנק.

תצטרכו למסור הוראות מוסכמות ולחתום על מסמכים מתאימים על ידי כל היורשים. אם החשבון משותף למנוח/ה עם שותף/ה, תידרש גם הסכמת השותף/ה לחלוקה.

לאחר שהמסמכים הוצגו ואושרו על ידי הבנק תתבצע חלוקת הנכסים בחשבון ובכפוף לקבלת הוראות כל היורשים וסגירת חשבון.

חשוב לדעת: "סעיף אריכות ימים"  

מטרת סעיף אריכות ימים בחשבון משותף היא לאפשר המשך פעילות שוטפת בחשבון בעקבות פטירת אחד השותפים עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ואמור להופיע בהסכם פתיחת חשבון הבנק.  

לדוגמא: אם הוסכם על החלת סעיף אריכות ימים ובחשבון מתקבלת משכורת או קצבת ביטוח לאומי על שם השותף הנותר בחיים, הוא יכול להמשיך ולמשוך אותה ולהשתמש בה.

חשוב לדעת שסעיף אריכות ימים אינו מהווה תחליף לצוואה, צו ירושה או צו קיום צוואה.

 

תשובות לשאלות נפוצות

אילו שינויים חלים בחשבון משותף לאחר פטירת אחד השותפים בו?

כעיקרון, בהנחה שנחתם בחשבון סעיף אריכות ימים, הפעילות בחשבון לא תיפסק. עם זאת, יחולו מספר שינויים בהתנהלות בחשבון, כמו למשל:

יבוטלו הכרטיסים הבנקאיים שהונפקו על שם המנוח/ה, לרבות הוראות הקבע המחויבות באמצעותם;

תבוטל הרשאת המנוח/ה לפעול בערוצים הישירים (׳פועלים בטלפון׳, ׳פועלים באינטרנט׳ ואפליקציית הסלולר);

הבנק לא יוכל לכבד צ׳קים בחתימת המנוח/ה;

אם קיים מיופה כח בחשבון ואתם מעוניינים שימשיך לפעול, הבנק יבקש שתגיעו לסניף לצורך מסירת הוראות מתאימות;

אם החשבון מזוכה בסכומי כסף עבור המנוח/ה (כדוגמת רנטה) ייתכן שהם יופסקו, בכפוף להחלטת המוסד המשלם. כמו כן ייתכן כי המוסד המשלם ידרוש השבה של כספים שהתקבלו לאחר מועד הפטירה

האם אפשר להשתמש בכספים הקיימים בחשבון המנוח?

גם במצב שבו עדיין אין צו ירושה, ניתן לפנות לבנק בו מתנהל החשבון ולהגיש בקשה לאישור הוצאות קבורה ו/או הוצאות מטפל/ת.

איך אוכל לדעת מה קיים בחשבון של הנפטר שאני יורשו?

יורש על פי צו ירושה/קיום צוואה כדין, יכול לפנות לבנק בבקשה לקבל מידע על יתרות בחשבון נכון ליום פטירת המנוח/ה. בשלב שבו טרם ניתנו צו ירושה או צו קיום צוואה, יכולים קרובי משפחה מדרגה ראשונה, לפנות לבנק  עם תעודת זהות בבקשה לקבל את המידע.

 

אני אזרח ארה״ב. האם יש לכך משמעות כיורש?

כל היורשים נדרשים לספק לבנק הצהרה עצמית על תושבות מס.

יורשים המצהירים כי הם אמריקאים, נדרשים לספק לבנק בנוסף טופס W9 חתום.

bottom of page