top of page

נדל"ן

עסקאות מכר  |  עסקאות שכירות  |  פינוי מושכר  |  שיתוף במקרקעין  |  פירוק שיתוף    

מיסוי מקרקעין  |  רישום בתים משותפים  |  התחדשות עירונית  |  קבוצות רכישה וקומבינציה 

 

מחלקת הנדל"ן מלווה אנשים פרטים, יזמים וחברות בתחום המקרקעין במגוון פרויקטים ועסקאות מקרקעין הן בשוק הפרטי והן המסחרי, לרבות עריכת חוזי מכר, חוזי שכירות, שיתוף במקרקעין ופירוק שיתוף במקרקעין; מיסוי מקרקעין וטיפול במיזמים משותפים; רישום עסקאות מקרקעין, לרבות רישום בית משותף ומתן חו"ד בסוגיות המקרקעין.

מחלקת הנדל"ן מספקת ללקוחותיה סל שירותים שלם – המחלקה מלווה את לקוחותיה בכל שלבי המימון והטיפול הפיננסי, מעניקה ייעוץ מקיף בתחום המיסוי נדל"ן וכן מייצגת את הלקוחות באופן שוטף בפני הרשויות השונות.

כמו כן, המחלקה בעלת ניסיון רב בתחום ההתחדשות העירונית הן בפרויקטים בתחום הפינוי והבינוי והן בפרויקטים בתחום תמ"א 38/1 ו-38/2, לרבות ייצוג בעלי דיירות ויזמים בפרויקטים מורכבים ורחבי היקף.

אנו מענקים ליווי משפטי צמוד הניתן משלביו הראשונים של הפרויקט ועד לסיומו, כאשר הליווי כולל ליווי משפטי של הליך התכנון, קידום הפרויקט מול הרשויות, עריכת מכרז והתמחרות  לצורך בחירת יזם/קבלן, ניהול מו"מ ועריכת חוזה אל מול היזם/קבלן, ליווי ופיקוח בהליך הפינוי ובכל שלבי הבנייה, ליווי היבטי מימון הפרויקט, עריכת הסכמי ליווי פיננסי מול הבנקים, וליווי מלא עד להשלמת הפרויקט, אכלוס הדירות ורישום הבית המשותף וזכויות בעלי הדירות.

bottom of page