תמונה 3
תמונה 3

press to zoom
תמונה 3
תמונה 3

press to zoom
1/1

דיני ירושה צוואות ועזבונות

ייפוי כוח מתמשך  |  בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש  |  תכנון ועריכת צוואות    

צו קיום צוואה  |  צו ירושה  |  התנגדות לצוואה  |  הגנה על צוואה

 |  צוואה בחיים -  Living Will  |   ניהול עיזבונות

 |  הסכמי ממון ואישורם |  צווי הגנה ואלימות במשפחה    | 

העיקרון הבסיסי המנחה אותנו בדיני הירושה הוא הוא כי בעת מותו של אדם, עוברים הנכסים אשר הוא מותיר אחריו ליורשיו. נכסים אלו, הקרויים גם ''עיזבון'', הם הירושה של המנוח. הירושה עוברת ליורשים רק עם מות המוריש ולעולם לא קודם לכן. גם חובותיו של המוריש עוברים ליורשיו, אך רק עד כדי השווי של מה שקיבלו בירושה.

במידה ואדם ערך צוואה, היורשים הם אלו אשר קבע המצווה בצוואתו: ''רצונו של אדם- כבודו''.

במידה ואדם לא הותיר אחריו צוואה, היורשים על פי דין קבועים בחוק הירושה. המחוקק בקובעו את סדר היורשים על פי דין ניסה להתחקות ככל האפשר למה שהמוריש היה מעוניין כי ייעשה בעיזבונו, וזאת ככל שלא הותיר צוואה כאמור.

 

בחוק הירושה חלוקת העיזבון הינה לפי ראשי האב אליו הם משתייכים. בהתאם לכך, קבועים בחוק יורשים לאדם שלא הותיר אחריו צוואה, והם מאורגנים לפי ראש האב אליו הם משתייכים. ראשי האב קובעים הלכה למעשה את סדר העדיפויות בין בני המשפחה באופן הבא:

ראשית - יורש מי שהיה בעת מותו של המוריש בן הזוג.

שנית - יירשו לפי סדרי העדיפויות, לפי ראשי האב:

ילדי המוריש וצאצאיהם;

הוריו של המוריש וצאצאיהם;

הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

בעצם חוק הירושה קובע שלושה ענפי חלוקת עיזבון, ללא הותרת צוואה. הכלל שרק ענף אחד יורש. כאשר ישנם יורשים בענף הראשון הם יורשי כל העיזבון  וכאשר אין יורשים בענף הראשון יירשו את כל העיזבון היורשים בענף השני וכך לגבי הענף השלישי.

לצורך מימוש הנכסים של אדם שנפטר יש צורך לפעול על פי אחת מהאפשרויות הבאות:

אם המנוח לא הותיר צוואה יש לפנות בבקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה  או לבית הדין הרבני. צו הירושה קובע מי הם יורשי הנפטר.

אם המנוח הותיר צוואה יש לפנות לרשם לענייני ירושה בבקשה  לצו קיום צוואה.

במקרה בו אין למוריש קרובי משפחה, כמפורט בחוק או בן-זוג, המדינה יורשת את עיזבונו על פי דין. זאת משום שהמחוקק מעוניין למנוע מצב בו לנכסים לא יהיו כל בעלים. נכסי המנוח עוברים לבעלות המדינה. 


החוק קובע כי נכסים אלו חייבים לשמשה למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד. 

על פי סעיף 6 לחוק הירושה ניתן להסתלק מהירושה. יורש אשר הסתלק מחלקו בעיזבון רואים אותו כאלו לא היה יורש מלכתחילה. קיימת הבחנה בין הסתלקות כללית  אם היורש אינו מעוניין  או הסתלקות ספציפית  אם היורש מוותר על חלקו בעיזבון לטובת אחר.

הדגש חשוב הוא שניתן להגיש התנגדות לקיום צוואה ואף להביא לביטולה של צוואה. לאחר שהבקשה לצו קיום צוואה פורסמה בעיתונות וברשומות ניתן להגיש בקשה להתנגדות לקיום הצוואה. את ההתנגדות ניתן להגיש בתנאי שהוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה  ולפני מתן הצו וכל אדם רשאי להגישה.

כדי לדאוג לחלוקת העיזבון של אדם נפטר מתמנה לעתים מנהל עיזבון מטעם הרשם לענייני ירושה –האפוטרופוס הכללי. בין תפקידיו של מנהל העיזבון הם לכנס את נכסי העיזבון, לאתר את היורשים, לפרוע את חובותיו של המוריש, ככל וישנם ולהסדיר את חלוקת העיזבון בין היורשים.

ברוב המקרים לא נהוג למנות מנהל עיזבון אלא אם המצווה - המנוח ציין המפורש בצוואתו או כאשר ישנם חילוקי דעות ומחלוקות בין היורשים או כאשר לא ניתן לאתר חלק מהיורשים או את כולם.

משרדינו מתמחה בכל הקשור בדיני ירושות, צוואות ועזבונות.