top of page
מאמרים ופרסומים
ברמן ושות (1).jpg

ניהול רכוש והון משפחתי - העברה בין דורית

בכתבה שפורסמה במגזין דה מרקר משרדנו מציע פתרונות מעשיים ויצירתיים לניהול רכוש והון משפחתי הן בעולם משקי הבית והן בעולם העסקי.

בכתבה אנו מסבירים את החשיבות בעריכת הסכם ממון, ייפוי כוח מתמשך, העברה בין דורית ואילו היבטי מיסוי חלים על יורשים.

לינק לכתבה: https://www.themarker.com/.../capital-management/1.10709028

דה מרקר תמונה.jpg

מאת דן ברמן

 

ייפוי כוח מתמשך הינו תולדה של תיקון חקיקה, המאפשר לנו לראשונה לשלוט ולקבוע כיצד יתנהלו חיינו, אם חלילה לא נהיה כשירים לקבל בעתיד החלטות בענייני רכוש וגוף... 

מאת דן ברמן

 

הביטוח מושתת על הרעיון של לחלק בין רבים את הנזקים העלולים להיגרם ליחידים. 

חברת ביטוח הנקראת "המבטח" הנה חברה המורשה לעסוק במתן שרותי ביטוח על פי חוק במדינה בה היא פועלת. בישראל חברת הביטוח נדרשת לרישיון מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר...

מאת דן ברמן

צוואה הינה מסמך, שבו קובע האדם מי יירש את  עיזבונו, דהיינו, את רכושו ואת נכסיו מכל סוג ומן שהוא, לאחר מותו ובאילו תנאים...

מאת דן ברמן
 
תחום הסיעוד מתמקד קודם כל בעזרה ותמיכה בחולים בעלי צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות על ידי טיפול פיזי ומתן טיפולים רפואיים. המטופל הסיעודי לאורך כל שעות יממה זקוק לסיוע צמוד של מטפל מקצועי...

מאת אדם ברמן

 

בעקבות אישורו של "תיקון הוראות החוזר – ביטוח סיעוד" ריכזנו עבורכם את משמעויות מרכזיות של התיקון לחוק – אשר נועד לצמצם את מרחב הפעולה של חברות הביטוח...

מאת אדם ברמן
 
ריכזנו עבורכם בדיקות וסעיפים חשובים שיש לשים לב ולתת את הדעת בעת חתימה על הסכם שכירות למגורים...

מאת אדם ברמן

 

בעקבות התיקון לחוק השכירות והשאילה, ריכזנו את המשמעויות המרכזיות של התיקון לחוק. חוק השכירות והשאילה הוא חוק אזרחי המסדיר את היחסים, שבין שני הצדדים לחוזה - השוכר והמשכיר...

מאת אדם ברמן

 

ריכזנו עבורכם את עיקרי החוק החלים בהעברת דירה ללא תמורה וכן דגשים חשובים לעניין תכנון מס נכון בכל הקשור בעסקאות מקרקעין...

מאת אדם ברמן

ערבות הבנקאית נועדה להבטיח את חיובי השוכר על פי חוזה השכירות והיא הדרגה הגבוהה ביותר של ביטחון, עבור המשכיר. הערבות הבנקאית נחשבת לבטוחה חזקה, ושקולה כמעט לכסף מזומן, בזכות קלות ומהירות המימוש שלה, והיציבות הגבוהה של הערבים – הבנקים בישראל...

מאת אדם ברמן

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), התש"ף – 2020, ס"ח 2836 - סעיף 17 לחוק מתקן את סעיף 9 לחוק מיסוי מקרקעין...

מאת אדם ברמן

כעורכי דין המייעצים בימים אלה לעסקים רבים שמבקשים להבין את גבולות האפשר, המותר והאסור בהתקשרויות החוזיות שלהם בתקופת הקורונה, אנחנו משיבים - אין תשובה אחת נכונה לכל המקרים ולכל ההסכמים וכי יש לבדוק את הנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה...

מאת אדם ברמן

האם מותו של שוכר מהווה סיכול של הסכם השכירות, קרי, האם מותו מסיים באופן אוטומטי את הסכם השכירות או שהעיזבון של השוכר מחויב להמשיך ולשלם את דמי השכירות, בהתאם להסכם השכירות?... 

מאת אדם ברמן

מהו מדד תשומות הבנייה ולמה חשוב, לפני שקונים דירה מקבלן, לדעת לנהל מו"מ על מנת לא להגדיל את החוב מול הקבלן?...

מאת אדם ברמן

בכל ניהול משא ומתן אנחנו צריכים לנתח ולהבין מהם הכלים המשפטיים העומדים לטובת הצד השני לרבות שיקולים מסחריים ורק כך נדע איך לנהל ולתכנן משא ומתן נכון ואפקטיבי...

מאת אדם ברמן

הביקוש לדירות להשכרה לעובדים זרים יהיה על פי רוב, לאותן דירות הנמצאות בסמיכות לאתרי בניה ופרויקטים המצריכים פועלים. בארץ פועלים חברות ניהול נכסים שמטרתם הינה מציאת דירות להשכרה לעובדים זרים אשר עובדים באותם אתרי הבניה והפרויקטים...

מאת דן ברמן

בשנת 2016 המפקח על הביטוח במשרד האוצר אישר לחברות הביטוח לשווק פוליסות בריאות חדשות, אשר מרוקנות מתוכן את ההבטחה לפיצוי כספי למבוטחים, במקרה של התקף לב.

הפוליסות החדשות מגדירות "התקף לב" רק את האירועים הקשים ביותר, אשר גורמים לנכות צמיתה למבוטחים, ומשכך ההגדרה מוציאה מחוץ למשוואה 50% מאירועי הלב. מדובר היה בשינוי, שחוסך לחברות הביטוח כספים רבים...

מאת אדם ברמן

ביום 20.04.2021 ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון ובו נקבע, כי בני זוג, שהוכיחו כי קיימת הפרדה רכושית ביניהם, יהיו זכאים להטבה במס שבח ומס רכישה במכירת דירת מגורים יחידה, גם כשלאחד מהם יש דירה נוספת משלו.

בסיכום הדברים קבע בית המשפט העליון, כי כדי שבני זוג יוכרו כמוכרים נפרדים לצורך הקלות במיסוי מקרקעין, יש להראות כי:

בין בני הזוג קיים הסכם ממון תקף לפיו הם נוהגים בהפרדה רכושית ביחס לאותו נכס, והוא שייך רק לבן הזוג על שמו הוא רשום. הסכם הממון צריך להיות אמתי ולא למראית עין, כך שעל בני הזוג לנהוג בפועל בהפרדה רכושית לגבי אותו נכס.

כלומר: קיומו של חשבון בנק נפרד כל על שם בן או בת הזוג, אליו יופקדו את כספי דמי השכירות, וממנו יבוצעו חיובי המשכנתא המשולמת וההוצאות בגין הדירה המופרדת...

מאת אדם ברמן

שאלות ותשובות בנושא השכרת נכסים וחוזי שכירות...

מאת אדם ברמן

המס על שכר הדירה מתעדכן!!

בתחילת חודש ינואר עלתה תקרת הפטור ממס למשכירי דירה ל - 5,196 ₪ כאשר לפני כן עמדה תקרת הפטור על סך של 5,100 ₪...

מאת אדם ברמן

לפי סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין, הורשה אינה מהווה אירוע מס. לכן, לא חל מס על העברת דירה בדרך של ירושה.

סעיף 49ב(5) לחוק קובע את התנאים לקבלת פטור מס שבח על דירה בירושה בעת מכירתה בהתקיים 3 תנאים (מצטברים) כלהלן:

המוכר הוא בן זוגו, או צאצא, של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש;

לפני מועד פטירתו היה המוריש בעלים של דירת מגורים אחת בלבד.

אילו היה המוריש בחיים והיה מוכר את דירת המגורים – הוא היה פטור ממס שבח בגין המכירה...

מאת אדם ברמן

בקשה למינו אפוטרופוס לאדם תוגש במקרה שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו האישיים, הרכושיים והרפואים.

ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש וכן רק לגוף או רק לרכוש. אדם לא יוכל להתמנות לאפוטרופוס, ללא הליך משפטי וללא צו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה.

ככל ואדם מעוניין להתמנות כאפוטרופוס עליו לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט לענייני משפחה ולצרף לבקשה תיעוד רפואי המעיד על מצבו הרפואי ו/או הנפשי, תצהיר וכתב הסכמה חתום על ידי בני המשפחה המסכימים כי אותו אדם יתמנה כאפוטרופוס...

מאת דן ברמן

חוק החולה הנוטה למות כולל את הזכאות לדרוש טיפול רפואי, להימנע מקבלת טיפול רפואי ולהפסיק מתן טיפול רפואי שכבר החל מבעיה רפואית חשוכת מרפא ממנה האדם סובל ושתוחלת חייו אינה עולה על 6 חודשים גם אם יקבל טיפול רפואי....

מאת אדם ברמן

הגשת בקשה להחייאת חברה בדרך כלל מוגשת על ידי חברות יזמיות בשמם של בעלי הדירות בבניין בו מתבצע פרויקט תמ"א 38 וזאת על מנת להתקשר בהסכם התמ"א עם החברה היזמית לביצוע העבודות הנדרשות.

חברות אלו נקראות בדרך כלל חברות "גוש וחלקה" אשר הוקמו בארץ בשנות ה-50 אז נהגו קבלנים לרשום בניינים שהם הקימו כחברה כדי להימנע מרישום בטאבו וכך לנצל פרצה שאפשרה פטור ממס שבח. בשנות ה- 60 הפרקטיקה הזו בוטלה והחברות האלו נסגרו. אלא שבמקרים רבים זכויות ברכוש המשותף בבניין נרשמו על שם החברה שנסגרה וכאשר מבקשים לקדם פרויקט תמ"א 38 נדרשת הסכמתה לפרויקט...

מאת אדם ברמן

מטרת ההוראות החלות על תביעה לפינוי מושכר הן הליך משפטי מזורז לדיון בתביעות לפינוי מושכר שאין חוק הגנת הדייר חל עליו, שמטרתו הכרעה מהירה ואפקטיבית במחלוקות שעניינן פינוי מושכר. התכלית המונחת ביסוד ההליך היא הענקת סעד מהיר לבעלי נכסים הזכאים לפינוי שוכרים המחזיקים בנכסיהם שלא כדין,

והקטנת נזקיהם. לשם השגת תכלית זו קובעת תקנה 81 לתקנות הסדר הדין האזרחי שורה של הוראות המגבילות את היקף ההתדיינות המשפטית, כולל איסור על הכללת סעד כספי בתביעה, איסור משלוח הודעות צד שלישי ואיסור תביעה שכנגד...

.

מאת אדם ברמן

 

מטרת סעיף אריכות ימים בחשבון משותף היא לאפשר המשך פעילות שוטפת בחשבון בעקבות פטירת אחד השותפים עד להוצאת צו ירושה או צו קיום צוואה ואמור להופיע בהסכם פתיחת חשבון הבנק... 

מאת אדם ברמן

הקלה לאפוטרופסים: חובות הדיווח יפחתו

אפוטרופסים נדרשו עד כה להגיש מידי שנה דיווח מקיף ומפורט על מצבו הכלכלי של האדם באחריותם. רפורמה חדשה פוטרת מדיווח לחמש שנים אפוטרופסים שהם בני משפחה, בכפוף לשווי הנכסים של מי שבאחריותם...

מאת אדם ברמן

שכ״ט עורך דין (הן ברכישת הדירה והן במכירתה), עמלת מתווך (ברכישה ובמכירה), עלות השמאי אם שולמה (לצורך קבלת המשכנתא), מס הרכישה ששולם ברכישת הדירה, דמי היוון (באדמת רשות מקרקעי ישראל), הוצאות הריבית הריאלית ששולמה בגין המשכנתא מעת רכישת הנכס (בהתאם ללוח סילוקין של הבנק) והוצאות שיפוץ והשבחה מגובות בקבלות...

מאת אדם ברמן

מהם התנאים לקבלת פטור ממס שבח במכירת דירה שנתקבלה בירושה? מתי דירה שנתקבלה בירושה נחשבת כ"נכס נוסף" אשר יכניס את היורש למיסוי גבוה ברכישת דירה נוספת? מהו המתווה הרצוי בקבלת דירת ירושה וכן מהו תכנון המס האולטימטיבי עוד בחייו של המוריש כדי להימנע ממיסוי בעתיד לילדיו?

לפניכם מדריך מלא ומפורט לקבלת פטור ממס שבח בדירת ירושה, מניעת מס רכישה ברכישת דירה נוספת על ידי היורש ותכנון מס מקדים של המוריש והיורשים...

מאת אדם ברמן

תביעות נזקי גוף מוגשות בדרך כלל בידי עורך די נזקי גוף – עקב תאונות שונות העלולות להתרחש במצבים שונים בחיינו, כולל תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תאונות בשל מפגעי דרך ועוד. חלק מהמקרים אלו מצבים שחולפים, אך מקרים אחרים עשויים להביא לפגיעה כרונית שאינה מאפשרת חזרה למצב הבריאותי התקין...

מאת אדם ברמן

קרנית (קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים),

הוקמה כדי להבטיח פיצוי לנפגע שנגרמו לו נזקי גוף בתאונת דרכים, שאינו יכול לקבל פיצוי מחברת הביטוח...

מאת אדם ברמן

מבנה מסוכן - מהו? על מי מוטלת האחריות על שיקום הבניין? וההשלכות המשפטיות הנובעות מכך. 

מבנה מסוכן מוגדר כך על ידי מהנדס בניין בהכשרתו, אשר ביצע בדיקה יסודית והגיע למסקנה כי אותו מבנה ספציפי מהווה סכנה עבור דייריו או עוברי אורח. הגדרת מבנה בתור מבנה מסוכן נעשית באמצעות הוצאת צו מבנה מסוכן על ידי מחלקת הנדסה אזרחית או היחידה למבנים מסוכנים של הרשות המקומית, לאחר הבדיקה המקצועית. בהתאם, רק מהנדס בניין רשאי להסיר את צו מבנה מסוכן לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים לשיקום ובדיקה מקצועית נוספת מטעמו...

מאת אדם ברמן

מסמך עמדה של האפוטרופוס הכללי - רשימת הנסיבות בהתקיימן, עורכי דין יהיו מנועים, מבחינתו של האפוטרופוס הכללי מלערוך את מסמך ייפוי הכוח המתמשך:

האפוטרופוס הכללי, פרסם ביום 11.08.2022 מסמך הבנות שמטרתו היא למנוע מראש פגמים אפשריים בהליך עריכת ייפוי הכוח המתמשך על ידי עורכי הדין, באופן שעלול להביא לפסילה בדיעבד של ייפוי הכוח המתמשך על ידי בית המשפט...

מאת אדם ברמן

ייפוי כוח מתמשך – חתימה באמצעות שיחת וידאו

החל מיום 14.2.22 ניתן להחתים מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך באמצעות שיחת וידאו, ללא צורך במפגש פיזי עם עורך דין.

מאת אדם ברמן

ביום 01.06.2022 פורסם מסמך הבנות וולנטרי של האפוטרופוס הכללי והבנקים המבהיר את המשמעות של מסמך ייפוי הכוח המתמשך בקשר לניהול חשבונות הבנק של הממנים.

מאת אדם ברמן

 

אפוטרופסיים נדרשו עד כה להגיש מידי שנה דיווח מקיף ומפורט על מצבו הכלכלי של האדם באחריותם. רפורמה חדשה פוטרת מדיווח לחמש שנים אפוטרופסיים שהם בני משפחה, בכפוף לשווי הנכסים של מי שבאחריותם.

במקום לדווח כל שנה על הוצאות וההכנסות הכלכליות ועל הנכסים של מי שמונה לו אפוטרופוס, רפורמה כוללת בתחום הפיקוח על האפוטרופסיים מעניקה פטור מדיווח למשך חמש שנים.

עד כה חובת הדיווח שהוטלה על האפוטרופוסים הייתה מעיקה למדי. האפוטרופסיים חויבו בדיווח מקיף ומפורט על מצבו הכלכלי של האדם שבאחריותו בסמוך למינוי ומידי שנה...

מאת אדם ברמן

 

פסק הדין מאוד מעניין אשר ניתן ביום 08.07.2013 בנושא התיישנות תביעה בהגשתה מעל 10 שנים בליקויי בניה אשר התקבלה. 

bottom of page