top of page

בדיקות לפני חתימה על חוזה שכירות

בדיקה ראשונה -  האם משכיר הנכס הינו בעל הנכס? - הוצאת נסח טאבו וקבלת תעודת זהות

ניתן להפיק נסח טאבו על ידי כניסה לאתר השירותים והמידע הממשלתי  -  נסח רישום (נסח טאבו) מפנקסי המקרקעין  - הנפקת נסח טאבו ניתנת על ידי הכנסת כתובת הנכס ו/ או גוש, חלקה ותת חלקה.

לכל נכס מקרקעין ישנו גוש חלקה ותת חלקה. הגוש מראה על החלק של מספר בניינים, החלקה מראה על הבניין הספציפי אותו רוצים לראות והתת חלקה מראה בצורה מדויקת את הרישום של דירה מסוימת או של בית. המידע על פרטי הנכס פתוח לכל אדם אשר יש בידיו את פרטי הנכס וזהו בעצם הזיהוי המדויק של הנכס.

לאחר שהוצאתם את הנסח תחפשו את תת החלקה, וכי אכן המשכיר רשום כבעלים באותה תת חלקה. ככל ומטעם המשכיר פועל צד ג' –  מתווך, עו"ד או כל אדם אחר ו/או חברה, יש לבקש ייפוי כוח תקף להתקשרות העסקה.

כמו כן, מומלץ לבקש מהמשכיר צילום תעודת זהות ואף לצרפו להסכם השכירות.

בדיקה שניה –  מידע אודות סביבת הנכס

תבדקו האם קיים פרויקט בניה ליד הנכס, לרבות תמ"א 38 למיניהן, פינוי בינוי וכל התחלת בניה שמשפיע ישירות על השהות שלכם בנכס.

המידע היום ובמיוחד בישראל קיים באינטרנט ובאתרים כמו מדלן ו/או רשות המיסים ו/ואו באתרי העיריות השונות, כמו כן ניתן תמיד לשאול את השכנים בבניין וברחוב.

 

בדיקה שלישית – מבנים מסוכנים

לכל עירייה בישראל יש אתר ובו מופיעה רשימה של מבנים מסוכנים פעילים בעיר.  

היחידה למבנים מסוכנים אחראית לטיפול במבנים מסוכנים ברחבי העיר, מתוקף החוק, מהנדס היחידה למבנים מסוכנים מופקד על בדיקת מבנה שיש חשד לגבי יציבותו, לקביעת מידת מסוכנות ו/או הריסתו.

ככל ואכן המבנה מופיע ברשימת המבנים המסוכנים, חשוב לפנות למשכיר.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page