top of page

ביטוח ונזיקין

 ביטוח סיעוד  |  ביטוח בריאות  |  ביטוח תאונות אישיות  |  רשלנות רפואית    

ביטוח חיים פנסיה וגמל  |  ביטוח אובדן כושר עבודה  |  ביטוח אחריות מקצועית    

נזקי רכוש  |  נזקי גוף  |  תאונות דרכים  |  עסקים  |  דירות  |  ליקויי בניה

דיני ביטוח ונזקין הם חלק מהמשפט האזרחי העוסק בתחום הנזקים הנגרמים לאדם, הן לגופו והן לרכושו.

דיני הנזיקין עוסקים בהגשת תביעות לקבלת פיצויים כספיים, שאותם תובע הנפגע מהמזיק כגון: נזקי גוף, נזקי רכוש, נזקי אש - שריפות, נזקי הצפה, תאונות דרכים, תאונות עבודה, רשלנות מקצועית, ליקויי בניה, הוצאת לשון הרע, מטרד ועוד.

על התובע להוכיח את אחריותו, קרי, רשלנותו של המזיק בגרימת הנזק ולאחר הוכחת הרשלנות דנים בשאלת גובה הפיצוי הכספי למעט באירוע של תאונת דרכים בו אין חובת הוכחת רשלנות. 

תחום הביטוח הנו דינמי ורב תחומי בענפים רבים, לרבות בשוק ההון, וזאת מעצם היות חברות הביטוח גופים פיננסיים המתמחים בשיווק מוצרי חסכון והשקעה לטווח ארוך, כדוגמת ביטוחי מנהלים, קופות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.  

למחלקת דיני הביטוח והנזיקין מומחיות, ניסיון רב ובקיאות משפטית, בתחום הביטוח על ענפיו השונים המוזכרים לעיל, והיא מלווה הן תובעים פרטיים והן תובעים עסקיים, בכל ההליך המשפטי, באופן מקצועי ומקיף, לרבות ייצוג והופעות בבתי המשפט.

bottom of page