top of page

 הגיל השלישי

ייפוי כוח מתמשך  |  בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש  |  תכנון ועריכת צוואות  | סיעוד   

חוק החולה הנוטה למות  |  ביטוח לאומי  |  רנטה  |  דיור מוגן  |  מימוש זכויות פנסיוניות

משרדנו צבר ניסיון רב בהענקת שירותים משפטים המותאמים לצורכי הגיל השלישי לעתיד רגוע ובטוח. מתוך ניסיוננו התחוור לנו, שלקוחות הגיל השלישי ובני ביתם, אינם מודעים לכלל זכויותיהם המוקנות להם, לרבות בתחום הסיעוד, עריכת צוואות, עריכת ייפוי כוח מתמשך, בקשות לצו קיום צוואה וצו ירושה ובקשות למינוי אפוטרופסות.

המחשבה שהובילה אותנו בהקמת המחלקה לגיל השלישי התבססה מתוך הצורך והמודעות להעניק ייעוץ מקצועי, יצירתי ואיכותי לבני הגיל השלישי, המחייב חשיבה והסתכלות שונה. משרדנו מלווה את לקוחותיו בכל היבטי הגיל השלישי ומסייע להם בכל צעד לאורך כל הדרך, תוך כדי הענקת פתרונות משפטיים אישיים לכל אחד ואחת בהתאם לצרכיהם.

יחד עם זאת, משרדנו מתמחה ומעניק ייעוץ וליווי משפטי, בעריכת חוזים לרכישה ו/או להשכרה של נכסים בתחום הדיור המוגן, הסדרת מטפל ו/או עובד זר באמצעות חברות המעניקות שירותי סיעוד ורווחה, ייצוג משפטי למימוש זכויות מול מוסדות ממשלתיים ופיננסיים (ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, קצבת “רנטה” מחו”ל) וייצוג וליווי משפטי בערכאות משפטיות.

 

למשרד מומחיות ייחודית בתחום הגיל השלישי, והוא משתף פעולה ומעניק באופן שוטף ייעוץ משפטי לחברות סיעוד וחברות ביטוח מהמובילות במשק, כגון: שבח שירותי סיעוד ורווחה בע"מ, א.גונן שרותי סיעוד בע"מ ועוד.

bottom of page