top of page

הגשת תביעת נזקי גוף על ידי עורך דין

הגשת תביעת נזקי גוף על ידי עורך דין

תביעות נזקי גוף מוגשות בדרך כלל בידי עורך די נזקי גוף – עקב תאונות שונות העלולות להתרחש במצבים שונים בחיינו, כולל תאונות עבודה, רשלנות רפואית, תאונות בשל מפגעי דרך ועוד. חלק מהמקרים אלו מצבים שחולפים, אך מקרים אחרים עשויים להביא לפגיעה כרונית שאינה מאפשרת חזרה למצב הבריאותי התקין.

נזקי גוף זהו כינוי כללי לפגיעות שונות. הפגיעה עשויה להיות פיסית בלבד, אך היא עשויה גם להיות נפשית. מובן שישנם מקרים לא מעטים בהם הפגיעה היא הן נפשית והן גופנית. במקרים אלה הנפגע אינו יכול לשוב לשגרת חיים תקינה ומה שיוכל לסייע בשיפור איכות חייו היא קבלת פיצוי כספי מתאים, בעזרתו יוכל לקבל טיפולים נדרשים ולרכוש תרופות שעשויות להקל על מצבו.

תביעות נזקי גוף הן מורכבות, כיוון שבמקרים רבים ישנו קושי להוכיח אשמה של הצבע הנתבע. העניין נכון בכל מצב, בגינו מוגשת תביעת נזקי גוף; יש לו משנה תוקף כאשר המקרה הוא רשלנות רפואית. כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה למקסימום, בתביעה שכזו, כדאי להסתייע בעורך דין נזקי גוף עם ידע מספק בתחום, שידע להיעזר בגורמים רפואיים מתאימים ומוסמכים. סיוע מידי רופאים או אחרים בתום הרפואה יסייע משמעותית לתאר את הפגיע ולהציג קשר הגיוני בינה ובין התאונה שהתרחשה.

תהליך הגשת התביעה

כשאדם מגיש תביעה על-ידי עורך דין נזקי גוף, הוא צריך להוכיח כי אכן הוא נפגע. לצורך כך, יהיה עליו להעביר חוות דעת רפואית שנכתבה על-ידי רופא מומחה – הכוללת התייחסות מפורטת דיה לסוג הפגיעה, לחומרת הפגיעה ולהשפעת הפגיעה על חיי השגרה של הנתבע, אחוזי נכות וקשר בין הפגיעה לנזק הפיסי או המנטאלי שנגרם.

אם המדובר בתביעת רשלנות רפואית, יש צורך להראות קשר סיבתי חזק בין הטיפול הרפואי לבין מצב התובע. מדובר במקרה מורכב הדורש טיפול מסור של עורך דין נזקי גוף עם ניסיון ראוי בתחום.

אם מדובר בתביעה המוגשת עקב תאונת דרכים, הרי שהוכחת קשר סיבתי בין פגיעה לנזק היא קשה יותר ביחס למקרים של תביעות המוגשות עקב סיבות אחרות, שהרי כאשר זוהי תאונת דרכים – בית המשפט ממנה אנשים מומחים מטעמו – שאמורים לקבל החלטה – האם ישנו קשר או האם אין קשר כזה.

במקרה מעין זה, עורך דין נזקי גוף נדרש לבצע עבודה שאינה פחות מעולה באיסוף חומרים, בכדי שלמומחים שממונים מטעם בית הדין תהיה תמונת נאמנה של נסיבות המאורע ושל השלכותיו על אותו תובע.

כאשר התביעה מוגשת בגין נזק מנטאלי שנגרם לנפגע, צריך לצרף חוות דעת של פסיכיאטר, הקושר בין התאונה לבין מצבו הנפשי של התובע.

למחלקת דיני הביטוח והנזיקין במשרדנו מומחיות, ניסיון רב ובקיאות משפטית, בתחום הביטוח על ענפיו השונים, והיא מלווה הן תובעים פרטיים והן תובעים עסקיים, בכל ההליך המשפטי, באופן מקצועי ומקיף, לרבות ייצוג והופעות בבתי המשפט.

bottom of page