העברת זכויות הבעלות במושכר

כדי להבטיח את השוכר בנכס במידה והמשכיר ימצא קונה למושכר, ממומלץ להוסיף להסכם השכירות הוראה לפיה:

"העברת הזכויות הבעלות במושכר לא תיפגע בזכויות השוכר תוך כדי ובמהלך תקופת השכירות".

 

כך, כאשר בעל הנכס ימכור את הנכס זכויות השוכר לא תיפגענה ותשמרנה.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן