top of page

מבנה מסוכן

מבנה מסוכן - מהו? על מי מוטלת האחריות על שיקום הבניין? וההשלכות המשפטיות הנובעות מכך. 

מבנה מסוכן וצו מבנה מסוכן - הגדרה

מבנה מסוכן מוגדר כך על ידי מהנדס בניין בהכשרתו, אשר ביצע בדיקה יסודית והגיע למסקנה כי אותו מבנה ספציפי מהווה סכנה עבור דייריו או עוברי אורח. הגדרת מבנה בתור מבנה מסוכן נעשית באמצעות הוצאת 'צו מבנה מסוכן' על ידי מחלקת הנדסה אזרחית או היחידה למבנים מסוכנים של הרשות המקומית, לאחר הבדיקה המקצועית. בהתאם, רק מהנדס בניין רשאי להסיר את צו מבנה מסוכן לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים לשיקום ובדיקה מקצועית נוספת מטעמו.

הסיבות להגדרת מבנה מסוכן יכולות להיות גילוי של סדקים משמעותיים בשלד המבנה או ביסודות, בעקבות טראומה מבנית שהמבנה עבר, שריפה משמעותית או רעידת אדמה, חשיפה של מוטות הברזל שבעמודים, או התנתקות של אריחים מהחיפוי החיצוני של הבניין, כך שעוברי אורח עומדים בפני סכנת פגיעה.

עם זאת, לא כל סדק או פגם בבניין מוביל אותו להיות מבנה מסוכן. הגדרת מבנה מסוכן נעשית בתהליך רשמי, לרוב ביוזמת הרשות המקומית. לאחר שעולה חשד, הרשות שולחת מהנדס בניין מוסמך, אשר מבצע בדיקה ומחליט האם קיימת חריגה מהקריטריונים הנדרשים.

בנוסף, לא כל הוצאת 'צו מבנה מסוכן' מחייב פינוי מיידי של הדיירים, אך בכל מקרה, צו מבנה מסוכן מחייב התייחסות מיידית בעקבות הסיבות שהובילו להוצאת הצו. למשל, במקרה של צניחת אריחי שיש, אין צורך בפינוי המבנה, אך יכול להיות שהרשות תורה על גידור האזור שמסביב למבנה ואיסור הגישה אליו עד לטיפול במפגע. בנוסף, הרשות המקומית מחייבת את תיקון החיפוי תוך פרק זמן הניתן לנציגות הדיירים. ישנם מקרים בהם המהנדס שביצע את הבדיקה יחליט כי מדובר בסכנה ברורה ומיידית, כך שהמבנה חייב להתפנות על כל יושביו ובנוסף יבוצע גידול מסביב למבנה למניעת גישה.

במקרה בו מבנה הוגדר מבנה מסוכן על ידי מהנדס מטעם העירייה, יש באפשרות הדיירים למנות מהנדס מטעמם על מנת לקבל חוות דעת מקצועית נוספת ונגדית. יחד עם זאת, צו מבנה מסוכן מהווה תמרור אזהרה הדורש טיפול מהיר ומיידי במבנה בטרם יהיה מאוחר. ללא התייחסות רצינית וטיפול מיידי בנדרש מטעם בעלי הנכסים, הם עלולים לעמוד מול תביעות משפטיות וקנסות גבוהים. חשוב להבהיר כי מרגע הוצאת הצו, האחריות על פגיעה עתידית בדיירים או בעוברי אורח מוטלת על בעלי הדירות בבניין.

בחלק מאתרי העיריות ניתן לראות רשימות של מבנים מסוכנים בשטח העיר. 

שיפוץ ושיקום מבנה מסוכן – מי אחראי על השיפוץ?

האחריות על שיקום מבנה מסוכן מוטלת על דיירי הבניין, והם אלו שצריכים לעמוד בעלויות של המהלך.

עם קבלת צו מבנה מסוכן, יש לכנס ישיבת דיירים דחופה של הדיירים ו\או בעלי הנכסים, להבין מהי העלות הכספית המוערכת לטיפול בנושא ולקדם את הטיפול באופן המיידי ביותר. במקרים של התנגדות לעלויות מצד חלק מהדיירים, ניתן לפנות לאגודה לתרבות הדיור או לעורך דין שייצג את בעלי הנכס המעוניינים לקדם את הטיפול ומוכנים לעמוד בעלויות שלו. לאחר הטיפול במבנה המסוכן, ניתן לפנות לבית המשפט ולנציגות העירייה ולהציג דייר סרבן אשר לא שילם על חלקו - ולדרוש ממנו תשלום מלא על השיפוץ.

הסרת צו מבנה מסוכן

לאחר בחינת הצו, חברת הבנייה והשיפוץ מבצעת בדיקה משלה על ידי מהנדס, ומגישה לדיירים תכנית שיקום ושיפוץ למבנה, לעתים בסיוע אדריכל, הכולל את כל התיקונים הנדרשים לביצוע על פי צו המבנה המסוכן שהוצא לבניין. בתום תהליך השיפוץ, שעשוי לקחת בין מספר שבועות למספר חודשים, בתלות בעבודות הנדרשות, מהנדס בניין בוחן את העבודות שבוצעו ומוודא כי הן נותנות מענה לגורמי הסיכון שהובילו להוצאת צו מבנה מסוכן. לאחר אישור המהנדס, מוזמן לאתר מהנדס מטעם הרשות המקומית לבדיקה סופית של המבנה, שבעקבותיה יוסר צו המבנה המסוכן.

במקרים בהם דיירי הבניין נתקלים בקשיים באשר לביטול הצו, יש ביכולתם לקבל סיוע משפטי לקידום תהליך הסרת הצו והשגת האישורים הנדרשים לכך.

 

משרדנו מייצג דיירים, נציגויות בתים משותפים וועדי בתים באופן שוטף בפני הרשויות השונות.

bottom of page