top of page

ערבות בנקאית - הסכם שכירות למגורים

ערבות בנקאית ניתנת על ידי הבנק לשוכר כדי שהשוכר יעביר אותה למשכיר. ערבות זו משמשת כמעין צ'ק פיקדון פתוח ובר פירעון שניתן לממש אל מול הבנק. כדי שהבנק ייתן את הערבות הבנקאית וייטול על עצמו את הסיכון שכרוך בדבר, הבנק גובה מהשוכר עמלה.

לכן, טרם חתימה על הסכם השכירות, חשוב שהצדדים הן המשכיר והן השוכר יעלו את הסוגיה ויקבעו ביניהם על מי תכול תשלום העמלה בגין הקמת הערבות הבנקאית דרך הבנק.

כמה עולה עמלת ערבות בנקאית?

תלוי בהחלטת הבנק לאותו תקופה, אך כמו בכל עמלה בבנקים בישראל, גם עמלות על ערבות בנקאית ניתנות למיקוח. ככל שהשוכר יציב ומכניס יותר כסף, כך הבנק יעניק לו תנאים טובים יותר.

עד כה, מבקשי ערבות בנקאית נדרשו להגיע לבנק על מנת להגיש בקשה להוצאת ערבות, אך כעת, בחלק מהבנקים ניתן להגיש בקשה להקמת ערבות בנקאית באמצעות אתרי הבנקים.  

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page