top of page

סיעוד ומשפט - תביעות סיעוד

עו"ד דן ברמן

תחום הסיעוד מתמקד קודם כל בעזרה ותמיכה בחולים בעלי צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלויות על ידי טיפול פיזי ומתן טיפולים רפואיים. המטופל הסיעודי לאורך כל שעות יממה זקוק לסיוע צמוד של מטפל מקצועי, שיסייע לו לתפקד בצורה היעילה והבטוחה ביותר במהלך חיי היום יום ובעתות מצוקה.

 

אנשים הסובלים ממוגבלות או לוקים בנכות ממחלה או מתאונה, אנשים בעלי נכות קבועה או זמנית ונמצאים בהליך שיקום או אנשי הגיל השלישי – גיל הזהב הסובלים מהשלכותיה של הזקנה.

במה אמורים הדברים הרי המטופל הסיעודי אין ביכולתו לתפקד באופן עצמאי בפעולות יום יומיות, כגון: רחצה, אכילה, קימה ושכיבה, הלבשה והפשטה, ניידות, שליטה על סוגרים ועוד.

כמו כן קיימת הבחנה נוספת למצב סיעודי והוא כאשר מצב בריאותו ותפקודו של המטופל ירוד עקב "תשישות נפש", המוגדרת כפגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של האדם וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדרושים השגחה במרבית שעות היממה.

לאור העלייה המתמדת בתוחלת החיים, נוצרה דרישה לשמירה על איכות החיים ועל הכבוד העצמי גם של בני הגיל השלישי והביקוש למטפלים מקצועיים רק הולך וגדל והמון מטופלים נזקקים לסיוע סיעודי, בהימצאם בביתם וגם בהימצאם במוסדות סיעוד, והעלויות הכלכליות גבהות ומכבידות על המשפחה.

הדרך הנכונה הינה רכישת פוליסת סיעוד, באמצעות קופות החולים, המעניקה תגמול כספי חודשי לתקופה מוגדרת בהתאם לבחירה, וזאת במקרה של מצב סיעודי או במקרה של תשישות נפש. פוליסה זו מסייעת במימון עלות הטיפולים שהינה עלות יקרה.

 

עד לפני תקופה קצרה היה ניתן לרכוש פוליסות סיעוד דרך חברות הביטוח אך אפשרות זו בוטלה עקב החלטת הביטוח בגיבוי של משרד האוצר, וזאת מחוסר היכולת הכלכלית לעמוד בתגמולי הביטוח עקב עליה בתוחלת החיים.

מדיניות רווחה, כפי שנהוגה בישראל, דואגת למימוש שוויון זכויות האדם בחברה, אך מאחר ומדובר בקופה ציבורית וממשלתית המימון הוא בסיסי ודל ביחס לצורך האמיתי, ולכן כאשר בעת הצורך רוצים לתבוע ולממש את הזכויות המגיעות על פי פוליסת ביטוח סיעוד בחברות הביטוח ו/או בקופות החולים נתקלים בקשיים רבים, תוך כדי הרמת קשיים וניסיון להתיש, והכל כדי להימנע מתשלום תגמולי הביטוח. הרי עסקינן בשיטה ידועה של חברות הביטוח שקיבלה ביטוי במאות פס"ד "הכלבים נובחים והשיירה עוברת".

בנקודת זמן זו אין מנוס מלפנות לקבלת שירותים משפטיים לצורך מיצוי מלוא הזכויות ומשרדנו מתמחה במתן מענה למכלול הבעיות  המשפטיות הקשורות לתחום הסיעוד.

האמור הינו לנוחות הקורא בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה מצג שניתן להסתמך עליו.

berman.dany.jpg

עו"ד דן ברמן

bottom of page