top of page

חדלות פירעון

משרדנו מייצג באופן שוטף נושים, חברות ציבוריות ופרטיות, במגוון פעילויות הנדרשות במצב של חדלות פירעון וביחס לחובות בסדרי גודל שונים. הייצוג נוגע לקשת רחבה של נושאים, החל בגביית חובות בהיקפים שונים, הסדרי נושים, פשיטת רגל, פירוקים, כינוס נכסים, מינוי נאמן ועוד.

לאחרונה נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר טומן בחובו מהפכה של ממש בדיני חדלות הפירעון, שמטרתו לייעל ולקצר את ההליכים, לתחום אותם בזמן ולאזן בין האינטרסים של החייב ושל הנושה.

במהלך השנים משרדנו רכש מיומנות בטיפול בתיקי חדלות פירעון והסדרי חוב, הן במגזר הפרטי והן במגזר העסקי, להשגת התוצאה המרבית והטובה ביותר עבורם.

 ייצוג נושים בהליכי כינוס והסדרי חוב   |  כינוסים ופירוקים  |  חדלות פירעון ושיקום כלכלי 
|  פירוק חברות  |   הוצאה לפועל   | ייצוג חברות - גביית חובות

bottom of page