top of page

תיווך - חוק השכירות והשאילה

בהתאם לתיקון האחרון בחוק השכירות והשאילה, במידה שהמשכיר שכר את שירותיו של מתווך על מנת שיציג את הנכס לשוכרים פוטנציאלים - הוא יהיה זה שישלם את דמי התיווך.

 

עם זאת, גם במקרים שבהם בעל דירה שכר את שירותיו של המתווך, והמתווך פרסם את הדירה - במקרה של פניה למתווך מצד השוכר, השוכר יהיה מחויב בתשלום דמי תיווך, וזאת למרות שבעל הדירה הוא שהזמין את שירותי התיווך.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page