top of page

מהו מדד תשומות הבנייה 

עו"ד אדם ברמן

 

מהו מדד תשומות הבנייה ולמה חשוב, לפני שקונים דירה מקבלן, לדעת לנהל מו"מ על מנת לא להגדיל את החוב מול הקבלן?

מדד תשומות הבנייה מתפרסם ב – 15 לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את מחירי הבנייה של הקבלנים. מרכיביו העיקריים הם מחירי סחורות - ברזל, בטון, אלומיניום וחומרי גלם אחרים ושכר עבודה. בדומה למדד המחירים לצרכן, מדד תשומות הבניה נמצא בדרך כלל במגמת עלייה.

מדד זה פועל בדומה למדד המחירים ומוצמד ליתרת התשלומים, שהרוכש טרם שילם לקבלן.

מדד תשומות הבנייה משפיע על הרוכשים דירה מקבלן. הקבלן שמקים ובונה את הפרויקט עם מחירי עלות בנייה ידועים, רוצה להקטין את הסיכון מפני עליית מחירים תוך כדי תהליך הבנייה, שלרוב נמשך כמה שנים. לכן בהסכמי המכר, הקבלנים מצמידים את עלות הדירה למדד תשומות הבניה, והרוכשים משלמים את ההפרש.

חשוב לדעת כי, בכל הסכם מכר מול קבלן קיים המחיר הבסיסי של הדירה (עלות הדירה) והוא צמוד למדד תשומות הבניה. ההצמדה היא תמיד על יתרת הכסף שטרם שולם. כל סכום שכבר הועבר לקבלן לא מחויב במדד התשומות הבניה ולכן לא משולם עבורו כסף נוסף. בדרך כלל הקבלנים מציינים בהסכם המכר, כי ירידת המדד החדש מתחת למדד הבסיס לא תזכה את הרוכש בהקטנת הסכומים.

המחשה: קנינו דירה בסך של 2,000,000 ₪ שילמנו על פי הסכם המכר לקבלן סך של 500,000 ₪ החוב שנשאר לתשלום הינו 1,500,000 ₪ ובאותה שנה מדד התשומות עלה ב – 6% אז נצטרך להוסיף לחוב שנותר סך של 90,000 ₪.

בניהול משא ומתן מול הקבלן בטרם חתימה על חוזה המכר, יש לתת את הדעת לסוגיות אלו.

האמור הינו לנוחות הקורא בלבד, אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו, ואינו מהווה מצג שניתן להסתמך עליו.

2.jpg

עו"ד אדם ברמן

bottom of page